TS® 52 PRO Test Sets

מאפיינים מרכזיים

שפורפרת לבדיקת קווי טלפון. יחידה זו מגיעה עם תכונות המאפשרות לכל טכנאי לעבוד ביעילות המירבית, כגון : מסך LCD מואר, מקשים מוארים, זיהויי שיחה, דיבורית עם הגברה, חיוג מהיר, התראה על סוללה נמוכה ותופסן לחגורה.

 • זיהויי שיחה
 • דיבורית
 • מבחן נפילה מ1.6 מטר
 • עמיד בתנאי גשם

כללי

 • מסך מואר
 • מקשים מוארים
 • משקל 680 גרם
 • מידות : 254 mm x 96 mm x 107 mm
 • עמיד בתנאי גשם
 • מבחן נפילה 1.6 מטר
 • Current Range (Off-Hook) : 10 mA to 100 mA
 • זיכרון של 10 מספרים לחיוג מהיר
 • סוללה : 9V