TLK287 – ערכת פרובים

מאפיינים מרכזיים

ערכה אידאלית לאלקטרוניקה. הערכה כוללת פרובים למדידה מדויקת עם מבחר "ראשים" מתחלפים במטרה למקסם את המגע עם רכיבי SMD.

  • ערכה אידיאלית לאלקטרוניקה