Telaris ProInstall-100 – בודק משולב

מאפיינים מרכזיים

הבודק המשולב הוא מכשיר המאמת את הבטיחות של מתקנים חשמליים ביישומים מגורים, מסחר ותעשייה.
הבודק המשולב מבצע מדידות הבטיחות הבאות של התקנות חשמל בהתאם EN 61557 ו DIN VDE 0100: התנגדות בידוד, בדיקות RCD, התנגדות אוהם נמוכה, התנגדות הארקה, עכבה לולאה (לופ טסטר) סדר פאזות.

תכונות

 • בדיקת התנגדות אדמה (EN 61557-5)
 • בדיקת התנגדות קו / לולאה
 • בדיקת סדר פאזות
 • בדיקת פחת (RCD) לפי זמן (EN 61557-6)
 • בדיקת פחת (RCD) לפי זרם (EN 61557-6)
 • בדיקת שקע משולבת עם אלקטרודת מגע לזיהוי שקעים מחוברים באופן שגוי או באדמה מגנה חסרה
 • המשכיות (EN 61557-4)
 • התנגדות הבידוד (EN 61557-2)
 • זיכרון כ400 קריאות עם 3 רמות להקצאת מספרי רשימות תפוצה ומספרי מעגלים
 • כיבוי אוטומטי
 • ממשק IR / USB להעברת ערכי המדידה המאוחסנים למחשב
 • מתח ותדירות
 • קל לקריאה תצוגת LC גדולה עם תאורה אחורית וזווית צפייה גדולה במיוחד
 • תוכנה לרישום זמינה באופן אופציונלי להדפסת דוח בדיקה