MicroScanner² Cable Verifier

מאפיינים מרכזיים

MicroScanner לבדיקת כבילת תקשורת / וידאו עם ממשק משתמש מתקדם.

תכונות

  • IntelliTone Toning – זיהוי ומעקב אחר כבל תקשורת וטלפון או זוג חוטים עם טכנולוגיה דיגיטלית ואנלוגית
  • איתור שירותי Video Data Voice (VDV) – מאמת את שירותי הנפוצים כולל Ethernet 10/100/1G POTS ו- PoE
  • ממשק מהפכני – תצוגת חיווט גרפית ואורך וזיהוי כבל ומרחק לתקלה – הכל מוצג במסך אחד
  • תמיכה במולטימדיה – בודק את כל סוגי המדיה הנפוצים כולל RJ11 RJ45 Coax ללא צורך במתאמים
  • תצוגה LCD מוגדלת עם תאורה המתאימה לעבודה באור או בחושך