LinkSprinter – בודק רשת

מאפיינים מרכזיים

בדיקה ואימות תקינות וקישוריות רשת בפחות מ -10 שניות.

  • אבחון ובדיקת מתח על גבי אתרנט (PoE), יצירת קישור (Link) למתג תקשורת, בדיקת DHCP, Gateway, וחיבור לאינטרנט
  • קבל מידע על ה-VLAN, שם המתג ומידע על הנקודה שבה הבודק מחובר – כל זאת באמצעות פרוטוקולי CDP / LLDP / EDP הקיימים במתגים ברשת שלך
  • חיווי באמצעות נוריות LED לבעיות שהבודק ניטר ברשת הנבדקת
  • כל תוצאות הבדיקה מה-LinkSprinter ניתנות לשליחה לשירות ענן Link-Live של Fluke Networks
  • קבל תוצאות בדיקה מפורטות שנשלחות מה-LinkSprinter ישירות לדוא"ל שלך

כללי

  • בדיקה ואימות תקינות וקישוריות רשת בפחות מ -10 שניות