IntelliTone™ Pro 200 LAN Toner and Probe

מאפיינים מרכזיים

המכשיר הראשון המאפשר איתור כבלים באופן דיגיטלי/אנלוגי במכשיר אחד המאפשר בדיקה גם ברשתות פעילות.

  • בודק את רציפות הכבל
  • מאתר כבלים ברשתות פעילות

כללי

  • מאתר תקלות בכבל כגון: קצר ונתק

מימדים: 5.54 in x 2.94 in x 1.25 in (14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm)

  • תצוגה: LED
  • מבחן נפילה : 1 מטר
  • סוללה: 9V
  • חיסכון בסוללה: נכבה לאחר 2.5 שעות ללא פעילות