+Fluke TiS55

מאפיינים מרכזיים

מצלמה תרמית בעלת ביצועים גבוהים עם חיישן 256X192 ורגישות תרמית של 0.04 מעלות.

  • גודל חיישן: 256X192 (49,152 pixels)
  • רגישות: 40mK (04 מעלות)
  • תוכנה מלאה לניתוח והפקת דו"חות