Fluke Laser Levels

מאפיינים מרכזיים

4 דגמי פלס לייזר מקצועיים בעלי דיוק גבוה, בנויים לעבודה באתרי עבודה עם מבחן נפילה של 1 מטר.

Fluke-180LR and Fluke-180LG Fluke-3PR and Fluke-3PG
איזון עצמי דיוק של 6 מ"מ ב 30 מטר
דיוק של 3 מ"מ ב 9 מטר איזון עצמי ע"י שלוש נקודות לייזר
מתקן מגנטי לקיר כולל סטנד לרצפה ומתקן מגנטי לקיר
כולל נרתיק כולל נרתיק
Fluke-180LG– לייזר ירוק לראות טובה יותר במרחק Fluke-3PG – לייזר ירוק לראות טובה יותר במרחק

תכונות

  • בנויים לעבודה באתרי עבודה
  • בעלי דיוק גבוה
  • מבחן נפילה של 1 מטר