Fiber Optic Cleaning Kits

מאפיינים מרכזיים

אבק, לכלוך ומזהמים אחרים הם האויב מספר אחד של תקשורת אופטית, Fiber Optic Cleaning Kits היא ערכת הניקיון הטובה ביותר לשם הסרת גורמי הלכלוך הקשים, המהווים הפרעה לתקשורת האופטית.

  • מכיל את כל הדרוש להסרת הגורם מספר 1# להפרעות בתקשורת האופטית : זיהום.

כללי

  • כולל נרתיק לנשיאה ואחסון של כל הכלים בערכה
  • תומך בכל סוגי המחברים האופטים הנפוצים בעולם התקשורת האופטית