174X Series

מאפיינים מרכזיים

בסדרה קיימים 3 דגמים:

1742 – אוגר נתוני צריכת אנרגיה בסיסי (מתחים, זרמים, הספקים, cosφ, תדר ופליקרים)

1746 – אוגר נתוני צריכת אנרגיה (מתחים, זרמים, הספקים, cosφ, תדר ופליקרים) עם יכולות ניתוח זרמי התנעה, הרמוניות ועוד תופעות רשת.

1748 – אוגר נתוני צריכת אנרגיה (מתחים, זרמים, הספקים, cosφ, תדר ופליקרים) עם יכולות ניתוח זרמי התנעה, הרמוניות ועוד תופעות רשת ויכולת הקלטת הפרעות מהירות

  • רמת דיוק הגבוהה בשוק – IEC 61000-4-30 Class A
  • תקשורת אלחוטית (Wifi) וקווית (Ethernet)
  • זמן הקלטה ארוך
  • ניתוח המידע והפקת דו"חות בעזרת תכנה ייעודית
  • קל ופשוט לשימוש
  • עמידות לתנאי שטח
  • מגיע עם כל הציוד הנחוץ להתחלת עבודה (אפשרות לטווחי זרמים שונים לפי דרישה)

בסדרה קיימים 3  דגמים:

  • 1742 – אוגר נתוני צריכת אנרגיה בסיסי (מתחים, זרמים, הספקים, cosφ, תדר ופליקרים)
  • 1746 – אוגר נתוני צריכת אנרגיה (מתחים, זרמים, הספקים, cosφ, תדר ופליקרים) עם יכולות ניתוח זרמי התנעה, הרמוניות ועוד תופעות רשת.
  • 1748 – אוגר נתוני צריכת אנרגיה (מתחים, זרמים, הספקים, cosφ, תדר ופליקרים) עם יכולות ניתוח זרמי התנעה, הרמוניות ועוד תופעות רשת ויכולת הקלטת הפרעות מהירות (Transients).
לקבלת מידע צור קשר השאירו פרטיכם ונחזור אליכם